REAL ESTATE
REAL ESTATE
Říj
17

Znemožní čaj vzniku rakoviny vaječníků ?

Prof. Siegfried Knasmiiiier, mag. Julia Bichler, Heike Winter, mag. Veronika Ehrlich institut pro výzkum rakoviny, interní lékařství, lékařská univerzita Vídeň

 

Úvod

V aktuální studii karolínského institutu ve Stockholmu  podávají zprávu dvě výzkumnice o význačné inverzi asoziace mezi výskytem ovariálního karzinomu a konzumací čaje. Tyto výsledky byly zjištěny v jedné prospektivní studii, v jejímž rámci bylo pozorováno 15 let 61.057 žen. V této době byla diagnostikována při 301 účastnic rakovina vaječníků. Statistické analýzy ukazují, že při konzumaci čaje počet nových onemocněních během určitého času signifikantně ubývá a je závislé na dávkování. Z výpočtů vyplývá, že konzumace jednoho šálku čaje za den, redukuje o 18 procent risiko onemocnění rakoviny vaječníků. To zní velmi příslibně a také věruhodně, nebol byl relativně vysoký počet účastnic zahrnut ve Studii . K tomu se autoři snažili eliminovat, jak nejlépe mohli, rušivé veličiny, které by mohly zfalšovat výsledky.

 

Švédská studie  není totiž jediná, která se s tímto tématem zabývá. V jedné další studii z iowa, USA, bylo pozorováno 35.369 žen po přechodu v období osmi let. Pří 107 byla diagnostikována rakovina vaječníků . Jednotýdenní konzumace čaje byla sice spojena s nižším onemocněním o 461/o, ale přesto to nebylo zjistitelné jestli to souvisí s konzumací množství čaje a risika rakoviny. S tím neumožnil výzkum žádnou jasnou výpověď. Ale o zmínku stojí, že jejich rozsah je viditelně nepatrný, než onen studie švédské.

 

Výsledky doposud vykonaných studií, které mají přednos, že si často jejich účastníci už přesně nevzpomínají na zvyky stravování a pití, jsou shrnuté v tabulce 1. Celkem je situace údajů protikladná, přičemž jsou výzkumy od Byers et ai.  a Kuper et al.  viděny jako metodicky nedostačující, nebol sotva bylo dáváno pozor na rušivé veličiny. V italské studii Tavaniho  byla jedině vyzdvihnuta měsíční konzumace čaje. Může být, že přijaté množství bylo příliš malé, aby se shromáždily zřetelné rozdíly. Je zajímavé, že v jednom výzkumu z Číny  – kde se převážně konzumuje zelený čaj – byly nalezeny zřetelné efekty, Jeden možný ochranný efekt byl dodatečně zdůvodněn výsledkami od Binnse a jeho spolupracovníkami (7,8). Ti podávají zprávu o prodloužení života přežití u pacientek s rakovinou vaječníků, které pily čaj. Ve švédské studii  nebyly mezi různými druhy čaje rozdíly. To by bylo žádoucí, aby se vidělo, zda se rozhodne mezi černým a zeleným čajem v jeho přednostním účinku.

 

Pátrání po vysvětlení mechanismu

Jeden z hlavních problémů popsané epidemiologií je že také zjistí v případě nouze souvislosti, které nestojí v kauzální souvislosti. Zde je jeden příklad : Korelace (vzájemná závislost) mezi vlastnictvím zápalek a zvýšeným počtem rakoviny plic, není rakovinotvorný účinek zápalek podmínečný, nýbrž ta skutečnost, že kuřák je používá k zapálení cigaret. Také souvislost mezi konzumací čaje a snížení rizika rakoviny, mohlo by být tím podmíněčné, že lidé, kteří pijí čaj, žiji všeobecně zdravěji. Toto se ukázalo také ve švédské studii : ve skupině s vysokou konzumací čaje (více jak 2 šálky denně) byla konzumace ovoce a zeleniny podstatně vyšší (ca. 20 procent) a Body Mass Index o něco nižší. Autoři totiž zkusili respektovat tyto vlivné

faktory v jejich zkoumání.

 

Skutečně věruhodné statisticky zjištěné souvislosti budou jen tehdy, když to bude možné, jmenovat mechanismy, které poskytnou srozumitelná vysvětlení pro pozorované fenomény (jevy),

 

Skutečně je známý velký počet mechanismu, který obnovuje souvislosti mezi konzumací čaje a ochranou před onemocněním rakovinou. Paleta možných vysvětlení obsahuje ochranu před chemikáliemi, které vyvolávají rakovinu (např. před heterocykických aminů v mase), interakce (vzájem. působeni) se signálními cestami, které řídí dělení buněk, působení faktorů,

které hrají velkou roli při růstu nádorů, působení apoptoze (forma odumírání buněk), antioxydační efekty, tak jako malá tvorba krevních cév v nádorech .

 

Ostatně se nenechá postavit žádná jasná souvislost mezi zátěží s rakovinotvornými chemikáliemi a rakovinou vaječníků. Pří ovlivnění signálních řetězců a dělení buněk, klademe si otázku, zda jsou také účinné v buňkách vaječníků.

 

Huh a jeho spolupracovníci  prošetřovali důsledek epigallocatechingallatu (EGCG, hlavní katechin v zeleném čaji) na dělení karzinomních buněk vaječníků a mohli vysvětlit brzdění

růstu apoptésou a aretací buněčných cykiusú. V další studii byly nalezeny s tou samou látkou, zrovna takové ochranné efekty, které byly vysvětleny brzděním cyclooxygenase 2, jednomu enzymu, který při tvorbě nádoru hraje centrální roli .

 

Jsou ale tyto nálezy, které byly pozorovány v buněčných kulturách, určitě přenosné na lidi a existuje ještě doplňkové možnosti vysvětlení? První otázka není momentálně k zodpovězení. Jedno vysvětlení by mohl přinést pokus na zvířatech, který by byl proveden za humánních podmínek.

 

Jedna zajímavá alternativní možnost vysvětlení nabízí aktuální výsledky, které ukazují, že konzumací čaje u žen ovlivňuje koncentraci sexuálních hormonů zvláště hladinu estrogenu. V japonské studii byla pozorována spojitost mezi konzumací zeleného čaje a koncentraci fofikulárni estradiolu. S černým čajem a oolongem nebyly žádné efekty zjištěny, ostatně bylo konzumované množství velmi malé . V jedné americké studii, která se koncentrovala hlavně na černý čaj, nebyly zrovna tak naměřeny žádné efekty . Nálezy se zeleným čajem mohly naproti tomu v jednom čínském výzkumu být ztvrdlé. V této studii bylo zřetelně nalezeno nízké množství hormonů estron a estradiol v sérum. Ostatně nepozorovali vědci žádné efekty, když byla pozorována kombinovaná konzumace zeleného a černého čaje. Také pokusy na zvířatech leží blízko ke spojitosti koncentrace sexuálních hormonů, například se mohlo poskytnutím EGCG v kůži břicha myší redukovat koncebtraciestradiolu v krvi. S čajem – polyfenol epicatechin (EC) nebyly docíleny žádné takové efekty.

 

Tyto nálezy jsou do té míry velkého zájmu, protože patrně stojí estrogeny v kauzální souvislosti s vyvoláním rakoviny vaječníků, neboť ty stimulují dělení buněk. Také v rozličných humáních studií byly pozorovány spojitosti mezi sníženém riziku rakoviny prsu a konzumací čaje a mohly být vysvětleny tyto hormonální efekty.

 

Závěrečné pozorování

U práce od Larsona a Wolka se jedná o velmi svědomitě provedenou epidemiologickou studii, jejíž výsledek potvrdily domněnku, že konzumace čaje redukuje riziko rakovinového onemocnění vaječníků. Pro zelený čaj byl příjem podpořen In-vitro-nálezem. Ukazuje, že látky v čaji brzdí karzinogení buňky vaječníků. Také výsledky aktuálních humáních studií, v kterých bylo dokázáno, že konzumace čaje vede k redukci estrogenní hladiny, zdůvodňuje pozorování švédské studie.

Zanechat dotaz

You must be Prihlasit se odeslat vzkaz.