REAL ESTATE
REAL ESTATE
Říj
17

Preventivní účinky čaje na zubní kaz: účinky polyfenolu

Prof.Dr. Walter Feldheim, institut pro humánní výživu a potravin – Christian-Albrechts univerzita, Důsternbrooker Weg 17, 24105 Kiel

 

Úvod

Zubní kaz je nemoc podmíněna stravou. Ta může jen vzniknout, když uhlohydráty při požívání přijdou do kontaktu se zuby.

 

Při zkouškách na zvířatech se ukázalo, že bezuhiohydrátové krmivo nebo dávka normálního krmiva zamezuje tvorbu zubního kazu. Jelikož sterilně držená zvířata nedostanou zubní kaz, je kromě toho zřejmá účast mikroorganismů na výskyt zubního kazu v dutině ústní.

 

Mechanismus profilaktického účinku zubního kazu. K vysvětlení mechanismů k profilaktickému účinku čaje na zubní kaz, mohou následující procesy znamenat: při požívání uhlohydrátů ve stravě zůstanou na zubním povrchu velké zbytky, jako například od sušenek. Působením amylázy (chem. enzym, štěpící škrob na jednodušší cukry, např, na dextriny a maltózu) mohou být uloženy k použití v ústní dutině substráty pro mikroorganismy, které vedou k nežádoucímu tvoření kyselin a zubního poškození.

 

Už před 50tí lety bylo z epidemiologických studií odvozeno, že pozitivní korelace (vzájemná závislost) mezi výskytem zubního kazu a vysokou aktivitou amylázy, může se vyskytovat ve slinách. Účinek čaje by mohl uklidnit brzdící aktivity enzymu amylázy skrz polyfenoly (často označené jako taniny), které jsou obsažené v čaji.

 

Popsání pokusu

K objasnění otevřených otázek byly vykonány za standartních podmínek vyšetření na černých (7) a zelených (3) druzích čajů z různých zemí (Čína, Japonsko, severní Indie, Sri Lanka, Mali, Argentina a USA).

Nápoj byl dělán z 2 gramů čaje a 200 ml destilované vody při 100 stupních celsia, za tříminutového spaření a za pomalého mýchání. Potom byl čaj přefiltrován.

 

Polyfenole jsou sběrná označeni pro četný počet svazků, které mohou poukazovat na velké rozdíly v molekulární rovnováze. V čerstvém listu čaje, v zeleném a černém čaji ukazují polyfenoly rozdílné rozdělení a složení, a sušením nebo fermentací se zvýší podíl svazků, které vykazují skrze společného skladování vyšší molekulární rovnováhu.

 

Obsah vyšších molekulárů taninů byl určen podle oficiální analýzní metody srážením želatiny ve vodě a konečně odvážením sedliny po odstředění. Společný obsah polyfenolů se nechá určit úhrně s Folin-Clocalteau-Reagenz. Pro nápoje vyplývájí různé obsahy taninu; v černém čaji bylo měřeny vyšší hodnoty s 0,19 – 0,31 mg/ml, než v čaji zeleném s 0,08 – 0,14 mg/ml. Obsah flurídů v čaji leží mezi 0,63 a 3,59 Ng/ml.

 

Aktivita amylázy byla stanovena podle běžných postupů s rozpustnou bramborovou moučkou, jako substrát (látka, na kterou působí enzym). Pro výzkum bylo zpočátku dáno až 0,6 ml čajového nápoje a 5yI zředěných slin a systém pro 10 nebo 60 minut inkubace při 25″C. K cejchování byl použit speciální buněčný amylázní preparát, který byl vyroben ze streptokokusu mutans (biol. Choroboplodný mikrob tvořící řetízkaté shluky).

 

Výsledky

Pokusy ukázaly při zvýšení čajových podílů zvyšování aktivování amylázy. Brzdící účinky byly rozdílné podle druhu a výskytu čaje. Při stejném množství čaje omezuje černý čaj (výjimka je u argentinského čaje) s 81 – 91% amylázy slin podstatně silněji než čaj zelený s 20 – 2b%.

Další výzkumy byly provedeny kyselinou taninu, catechinem a fluoridem s amylázou slin. Kyseliny z taninu (z duběnky) brzdí amylázní aktivity už při podání v malém množství. Naproti tomu je brzdění skrze (+) – katechyny teprve po větším přijmu množství (2 mg/ml) prokazatelné. Oddělením vysocemolekulárních taninů z čaje srážením s želatinou, bylo omezení amylázy ve slinách zrušeno. Amyláze ze substratu mutans byla brzděna čajem ve stejném měřítku jako slinná amyláze. Přidáním fluoridu v mezích 0,1 – 10 Ng/ml nevedlo k žádné změně aktivity enzymů.

 

Šest zkušebních osob ve stáří mezi 23 a 45 lety obdrželo slanou sušenku (3,3 g) k požití během 40 vteřin, poté to bylo důkladně zapité ve 30 vteřinách s 20 ml čaje nebo vody. Zbytky sušenek přilnuté na povrchu malých stoliček byly v určitých časech odebrány, v 1 ml studené vody zahřáty (k zničení amyláze) a přezkoumané kvůli obsahu sacharidů a disacharidúm.

 

Sušenky obsahovaly na nízkých molekulách cukry glukózu, fruktózu, maltózu a sacharózu. Po nějakém čase přilnutí na zubech byl pravděpodobně působením amylázy ve slinách, podíl maltózy ve zbytcích podstatně zvýšen. Jelikož pod1 sacharózy během přilnutí zbytků stravy na zubech zůstává konstantní, mohou změny ve vztahu z maltózy k sacharóze být použity jako indikátor pro aktivitu amylázy. S rostoucím časem přilnutí zbytků sušenky na zubech stoupá podíl maltózy ve vztahu k sacharóze. Ten růst by byl menší, kdyby se zapilo s černým nebo zeleným čajem, v porovnání s vodou. Pokusy byly se stejnými výsledky se 4 osobami a potom s jenou osobou vícekrát zopakovány. Použití černého čaje k zapití vedlo k silnějšímu snížení (okolo 69,7 t 9,5°~°) ve vztahu maltózy a sacharózy (brzděním amylázou), než použití zeleného čaje (okolo 45,4 * 11,3°I°). Při požití vícero sušenek je efekt ještě silnější. účinky brzdění v ústní dutině jsou ovšem časově ohraničeny, když by se dále čaj nepil, neboť amyláza bude stále dodávána slinnými žlázami. Autoři jsou toho mínění, že konzumací čaje může být podstatně zmírněn vznik zubního kazu, a že spočívá základní mechanismus na brzdění amylázy při odbourávání škrobů v ústech skrze čajové polyfenoly.

 

Závěr

Vitro a vivo pokusy ukazují zřetelně, že skupina polyfenolů představuje preventivní faktor čaje před zubním kazem. Polyfenoly v čaji brzdí snížení škrobů ve stravě ve zbytcích na zubech skrze inaktivaci amylázy.

Jelikož černý čaj ukázal lepší účinnost, než zelený čaj, jsou tyto v něm obsažené polyfenoly (taniny) brzděny amylázou účinější než katechýny v čaji zeleném.

 

Čaj není jen kvůli svému obsahu fluoridů k zlepšení a k preventivnímu zastavení zubního kazu, ale je viděn jako další pozitivní faktor redukce rizika zubního kazu od sušenek a jako pramen fermentovaných uhlohydrátů v ústní dutině .

Zanechat dotaz

You must be Prihlasit se odeslat vzkaz.