REAL ESTATE
REAL ESTATE
Říj
17

Pití čaje zabraňuje rakoviny žaludku a střev

Dr, Barbara Bertram, Německé centrum pro výzkum rakoviny, Heidelberg

 

Do roku 2020 počítá světová organizace zdraví (WHO) s dvojnásobným onemocněním rakovinou. Na rakovinu žaludku, která stojí na pátém místě všech zhoubných nádorů u mužů i žen, onemocní v Německu ročně 9.700 mužů a 8.300 žen. Na nádory tlustého střeva (Colon a Rectum), u žen na druhém a u mužů na třetím místě onemocní ročně 24.100 mužů a 27.600 žen (Robert-Koch-Institut 1999).

Fatálním na těchto číslech je, že od určité doby jsou známé skutečnosti, které toto onemocnění způsobují a není to zrovna životní prostředí, jako např. průmysl nebo výfukové plyny z aut, nýbrž od lidí samých způsobené faktory (Doll 8~ Peto 1981). Přitom připadají dvě třetiny na kouření cigaret a špatná strava a nebo nedostatečná tělesná činnost. Při dodržování adekvátního životního stylu by bylo vyhnutelné o 60 procent u všech nádorů tlustého střeva a 34 procent u nádorů žaludku (Robert.Koch-lnstitut 1999).

 

Rizikové faktory

Jako rizikové faktory pro rakovinu žaludku patří národní příslušnost, nízký socioekonomický stav, ubývající zánět žaludku, žaludeční vředy, kouřeni cigaret, vysoká konzumace alkoholu, tak jako vysoký podíl soli ve stravě (Nomura 1982). Jako další důvod vysokého rizika rakoviny žaludku je spojení nitroskupin, které mohou být přijaty nebo mohou vzniknout v žaludku z předběžných substancí nitritu (z nasoleného masa) a z aminoobsahujících substancí (např. sýr, mléko, atd.) (Stich 1992). Při vzniku rakoviny střev nehrají roli např. přijaté určité látky ve stravě, které vedou ke snížení pH-hodnoty ve střevech. Později se tvoří sekundární kyseliny žlučové, které jsou zúčastněné na výskytu rakoviny střev.

 

Prevence

Strava ale nehraje roli jenom při odstranění nádorů, nýbrž také prevence hraje velikou roli.. Předcházení nemocí je přitom upřednostňováno léčivým opatřením.

V předešlých dvou desetiletí se především vyvinul výzkum s látkami obsažených v rostlinách proti rakovině a tak platí k důležitému samostatnému oboru biolékařství (Hong a Sporn 1997, Bartsch et al. 1997, Ohigashi 1997). Strava s vysokým podílem zeleniny, ovoce, obilnin a zeleného čaje, stojí na prvním místě ve snížení rizika rakoviny. Jako chránící faktory platí zde karotin, polyfenol a vitamin C. Zelený čaj bude také diskutován jako ochranný faktor při nádorech střev, ale zde nejsou fakta tak přesvědčující, jako při rakovině žaludku.

 

Prevence látkami obsažených v čaji

Od 90tých let se zabývá výzkum rakoviny stále více s mechanismy preventivních látek obsažených v čaji. Výsledky byly uveřejněny širší veřejnosti na sympoziu o preventivních účincích čaje v roce 1998.

Pro preventivní účinky před rakovinou jsou především důležité polyfenoli v čaji. Tyto, také jako catechiny označené látky se nacházejí v zeleném čaji asi 10 – 25 procent. Po fermentaci (kvašení) vznikají u černého čaje a catechiny budou zčásti uloženy na jiné místo do vyššího molekulárnfio spojení. Deset šálků zeleného čaje (1 šálek = 150 mi) obsahuje okolo jednoho gramu polyfenolu, z toho 360 – 540 mg epigalocatechingalatu, kterému je připsán nejsilnější biolékařský účinek (přehled u Bertram a Bartsch 2002). Další biologicky účinné polyfenole v čaji jsou catechin, epicatechin, epicatechingalat a epigalocatechin.

Černý čaj má ve vztahu na colon- a rectumnádory malé preventivní účinky. Teprve nedávno publikované vyšetření od Cerhana a jeho spolupracovníky (2001) na 3.774 lidech ukázalo se, že není žádná souvislost mezi konzumací černého čaje a prevencí střevních nádorů.

I přes rozdíly v častosti neboli v množství spotřebování čaje liší se rakovinové skupiny v mezinárodním měřítku nerozhodně. Zhodnocení účinku složek stravy nebo zvláštních stravovacích zvyků, v našem případě jde o čaj, na výskyt nebo zamezení nádorů, je velmi těžké. Jak vyplývá z tabulek, má totiž vysoká konzumace čaje velké preventivní účinky. Nejen na výskyt rakoviny střev, ale také na rakovinu žaludku. To hovoří o účasti zeleného čaje v prevenci před nádory.

Mechanismy rakovinopreventivního účinku obsahujících látek v čaji

Mnoho mechanismů, které jsou odpovědné za chemopreventivní efekty v čaji, mohou být vyjasněny na molekulární úrovni. K tornu patří především antioxydační účinky (Katiyar et al. 2001). Tyto jsou zaměřeny proti zničujícím účinkům tak zvaných reaktivních kyslíkových speciálů. Většina procesů látkové výměny v těle, aby mohly proběhnout, potřebuje kyslík. Jedna látka na víc, která je životně důležitá, může totiž citlivou rovnováhu mezi užitečným a škodícím účinkem tak trvale narušit, že dojde k zánětovým reakcím v těle. Stanou-li se chronickými, mohou vést k nádorům.

Vedle kyslíku je také momoxid dusíku (NO) zúčastněn na chronickém zánětu, ktery“ může konečně vést k výskytu rakoviny. Tyto skrze EGCG potlačené volné zasazení indukované NO-syntézy (iNOs) je dalším důležitým mechanismem v prevenci proti rakovině. Enzym je zúčastněn na vzniku NO (Srivastava 2000, Chan 1997).

Protože se liší rakovinové buňky od buněk zdravých, že se nerušeně dělí, je brzdění enzymů, které mají pod1 na dělení buněk a na procesu stárnutí buněk, zvláštní význam. EGCG může ve velmi nízké koncentraci telomerase – jeden enzym, který určuje kapacitu dělení buňky a to brzdění o 80 procent (Naasani 1998).

Látky obsažené v čaji, obvzláště EGCG, mohou brzdit aktivování transkriptového faktoru NF­kB a volné zasazení TNF-a (Okabe 1999, Fujiki 2000). TNF-a je zúčastněn na degenerování buněk (Komori 1993). Tato narušená regulace apoptese (programované odumírání buněk) v rakovinových buňkách (Liu 1998) a nádorového supresorového genu p53 (Yang 1998), může se látkami obsaženými v čaji částečně opět obnovit. Kromě toho se omezí angiogenese, zatím co se znemožní nová tvorba cév, která je zapotřebuje k rychlému růstu nádoru. Nádor bude zdánlivě vyhladověn (Cao 1999).

Konečně mohou čajové catechiny brzdit různé tak zvané proteolytické enzymy. Tyto jsou zúčastněny na vzniku metastáze a tím přísluší tomuto nálezu zvláštní význam. Zúčastněné enzymy urokinase a colagenase budou brzděny skrze EGCG (Sazuka 1997).

V naší vlastní pracovní skupině bylo nedávno dokázáno následující: určité mechanismy, které při opravě kancerogenoindukovaných DNA škodách v buňce hrají jednu roli – mohou být skrze EGCG aktivované (Bertram ). Zajímavým způsobem manifestují se růstubrzdějící efekte od EGCG upřednostněné na poškozené buňky. Tak byly ze střevních nádorů a rakovinových nádorů prsou získané buněčné linie lidí, asi desetkrát citlibvější proti EGCG, než odpovídající zdravé buňky (Otsuka 1998).

 

Účinky čaje, zjištění v epidemiologickém vyšetření

V tabulkách vidíme vliv zeleného a černého čaje na vznik rakoviny střev a žaludku. Resultáty jsou udané jako Odds ratio. Odds ratio poskytuje čísla z pozorovaných případů dělené číslem ze statistických k očekávaným případům. Číslo pod jedničku ukazuje, že čaj má ochranné účinky. Číslo nad jedničku platí pro zvětšený výskyt rakoviny.

Je nápadné, že při rakovině střev preventivní efekty jsou větší u žen, než u mužů. Také množství čaje hraje roli při jeho účincích. Vysoká konzumace čaje poukazuje na jeho větší ochranné účinky. Některé studie nemají údaje o pohlaví vyšetřovaných osob a ani o množství čaje a o vlivu výskytu rakoviny střev.

Jako při rakovině střev jsou také při rakovině žaludku preventivní efekty větší u žen než u mužů a větší konzumace čaje ukazuje větší ochranné účinky, než malá konzumace. Dalekosáhle chybí údaje o pohlaví vyšetřovaných osob a o množství čaje. Jen jedna studie udává teploty čajového nápoje. Tato provedená pozorování od Lee a spolupracovnky (1990), mohutného vzestupu nádorů žaludku po požití čaje, nemají přesnou analýzu, neboť zde chybí prakticky všechny důležité data (druh, množství a teplota čaje, údaje o možném vlivu bakterií

Heliobacter pylori). Tyto bakterie mohou osídlit žaludek a tam mohou vést k prekancerózním změnám, jako např. k zánětu žaludku. U nové studíe byl H. pylori zahrnut do statistických výpočtú jako rušící faktor, zrovna tak, jako kouření a konzumace alkoholu.

Na studii od Sun (2002) je pozoruhodné použití bioznaček, to znamená, že autor určili v moči vyšetřovaných osob množství vyloučených čajových catechínú. Přitom přišli na negativní korelace s výskytem rakoviny žaludku. To znamená: čím více se pilo čaje, tím menší je riziko rakoviny. Jelikož se vyskytují v moči určité polyfenoly z čaje jak z černého, tak i ze zeleného čaje, nebyly žádné údaje o jeho druhu.

 

Výsledek

Při interpretaci uvedených výsledku‘ u možné prevenci čajem před rakovinou, který převážně pochází z azijských zemí, musí se uvážit, že zde vedle čaje také jiné stravovací faktory mohou hrát roli. Asijská kuchyně se odlišuje v mnoha stránkách podstatně od západní. Tyto rozd1né zvyky ve stravování mohou být odpovědné pro část pozorovaných efektů.

Některé navrácené údaje nehovoří pro snížení výskytu nádorů v žaludku a ve střevech, některé se zdají dokonce blíže ke zvýšení výskytu nádorů skrze čaj. Dohromady hovoří tyto data v tendenci pro ochranné účinky čaje, zvláště na výskyt rakoviny žaludku. Společně s údaji z experimentů na zvířatech, v kterých jsou působivě doložené ochranné účinky čaje a v něm obsažených látek, může se z toho vycházet, že čaj chrání před výskytem nádorů v žaludku a ve střevech.

Zanechat dotaz

You must be Prihlasit se odeslat vzkaz.