REAL ESTATE
REAL ESTATE
Říj
17

Brzdící a preventivní účinky čaje proti rakovině

 

Dr. Barbara Bertram, oddělení molekulární toxikologíe, Německé centrum pro výzkum rakovíny, Heidelberg

Poznání americké lékařky Elizabeth Blackwell (1821 – 1910) „Prevence je lepší než léčení“, je vysoce aktuální a od preventivních opatření je propagována lékařstvím. Heslo pro toto opatřeni zní „prevence“. Pod primární prevencí se rozumí vyloučení látek ze životního prostředí , které produkují rakovinu {nejlepší příklad je asbest) nebo vyvarování se nebezpečných pramenů (nejlepší příklad je kouřen). Pod sekundární prevencí nebo chemoprevencí se rozumí příjem přírodních nebo chemických látek, které blokují proces vzniku rakoviny, nebo ho brzdí a nebo ho zmaří.

Zastavení vzniku rakoviny, jak je v mnohých vědeckých pracech popsané, jež jedním ze zdravotních aspektů čaje, který na veřejnosti většinou vyvolá rozruch. Abychom mohli u lidí odhadnout situaci, musí se učinit epidemiologické vyšetření, to znamená, co možná nejvíc nemocných a zdravých lidí se zeptat na jejich zvyky ve stravování a v životě a odpovědi pak staticky vyhodnotit. Ale také zde číhá nebezpečí nesprávné interpretace výsledků, které už začínají tím, že někteří otázání lidé neudají pravdivé údaje o jejich konsumaci alkoholu a cigaret.

Jaká příprava, popřípadě jaká látka zeleného a černého čaje bude použita pro experiment brzdění rakoviny?

Zcela nepřesně může být rozdílné v:

  • přípravě jako k lidské spotřebě
  • vodou rozpustné fenolové skupiny
  • vodou rozpustné nefenolové skupiny
  • čisté látky epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechingallat (ECG), epigallocatechigallat (EEGCG). Tyto látky se nacházejí vrůzných množství jak v černém čaji, tak i v čaji zeleném.
  • thearubigine a theaflavine (jen v černém čaji)

Většina pokusů byla provedena s přípravou zeleného nebo černého čaje, jak přísluší lidské spotřebě. Hodně experimentátorů používá také čisté látky EC, ECG, EGC a EGCG. Při třetím způsobu v pokusech byly konečně dosazeny různé skupiny.

Převážný počet pokusů byl proveden se zeleným čajem, jednoduše z toho důvodu, že většina studii pochází z asijského prostoru, kde se konečně zelený čaj pije. V posledních letech přibývají také pokusy s černým čajem, který má co do kvality stejné positivní účinky. Počet uveřejnění o brzdění mutageních nebo kancerogeních procesů čajem jde do stovek. Na tomto místě můžeme získat tedy jen vzorné některé práce k vysvětlení brzdících účinků rakoviny čajem a v něm obsažené látky.

-Z tabulky 1 vypiývá, že čaj v pokusech na zvířatech ukazuje následující rakovinobrzdící vlastnosti : chrání před experimentálně vyvolaným nádorem pokožky, plic, prsu, tenkého střeva, hrtanu, slinivky břišní střev a jater. Nálezy u lidí (tab. 2) nejsou tak jednoznačné a mohou být diskutabilní (13-16). Čaj může se počítat s velkou pravděpodobností k chemopreventivním, tedy k rakovinopreventivním látkám.

Tak mnohotvárné, jako preventivní efekt čaje jsou také základem mechanismy. Následující mechanismy byly zkoumány (18-21):

  • antioxidační účinky
  • brzdění aktivovyných kanzerogeních enzymů
  • odchyt reaktivních mezifáze kanzerogeních látek
  • brzdění nitrosování
  • brzdění proteolytických (odbourávající bílkoviny) enzymů

Při zápalných procesech hrají rozhodující roli reaktivní kyslíkové druhy (ROS z angl. reactive oxygen species). ROS mohou vyvolat změny v dědičné látce, která za určitých okolnosti může vést k přeměně zdravé buňky k nádorové buňce. Některé látky obsažené v čaji působí antioxidačně, to znamená, že mohou tyto ROS efektivním způsobem „zneškodnit“ (19). Hodně látek je, teprve po změně určitými enzymy, schopno vyvolat v buňce mutagení nebo kanzerogení změny. Tyto enzymy jsou nejen černým, ale také zeleným čajem brzdící. V průběhu enzymatického aktivování vznikají mezifáze, které se nazývají proximální a ultimativní kanzerogeny. Tyto mohou být znovu odchyceny látkami obsažené v čaji, ještě předtím, než s určitými místy v buňce reagují a tak mohou vyvolat kanzerogení proces. Nitrosaminy jsou rakovinotvorné chemické svazky, které se nacházejí např. v tabáku. Ty mohou ale také vzniknout v žaludku člověka při reakci nitridu ze solného láku a organických svazcích. Tato reakce se dá znemožnit pitím čaje ca. 3- 5 g denně (20). Rakovinové metastáze vznikají tím, že nádor pronikne do obklopené tkanině nebo do krevních vlásečnic. Rakovinové buňky tak mohou přes krevní cestu proniknout do jiných částí těla, kde vedou k vytvoření sesterských útoků, Také zde hrají enzymy důležitou roli a to enzymy odbourávající b1kaviny. Ty umožňují proniknutí do tkání. Urokinase je jeden takový enzym.

Jankun a spolupracovníci mohli ukázat, že urokinase je rozhodně brzděn látkou EGCG (21).

 

Závěr

Při pokusech na zvířatech bylo v rozličných experimentech dokázáno, že čaj, a to sice zelený a černý, může chránit před vznikem rakoviny.

 

U lidí jeto jednoznačná výpověď, což u zvířat to není možné, neboť epidemiolocký průzkum sice často předložil chránící účinky čaje, ale konečné důkazy ještě nejsou vysloveny. Při interpretaci pozitivních nálezů, se musí myslet nato, že lidé, kteří pijí čaj jsou často nekuřáci a žijí zdravým životem, než lidé, kteří čaj nepijí. To znamená, že se vyživují vědomě, jedí více ovoce a zeleniny. Tento životní styl se také ukazuje přirozeně ve statistických zjišťování.

 

Co do kvality mají oba čaje srovnatelné účinky. Jelikož EGCG je látka, které jsou připsány nejsilnější ochranné účinky, avšak v zeleném čaji skoro 5x více jsou obsaženy než v černém, přísluší zelenému čaji pravděpodobně větší ochranný účinek. Rozhodující na zeleném čaji je jeho lehká použitelnost : všude se může koupit, ba i na snídani v hotelu je k dostání. To vědomí, že má positivní vlastnosti (vedle jeho brzdících účinkům proti rakovině má být také antibakteriální, antioxydantní, snižuje cholesterol a mnoho jiných), dává lidem, co pijí čaj dobrý pocit, že dělají něco dobrého pro své zdraví. Na žádný pád se nesmí pít čaj jako vyrovnání hříšné životosprávy, to znamená, dávat si iluzi, že když se vypije dost čaje, může vyrovnat škodlivý efekt kouření, konzumaci alkoholu nebo konzumaci tučných jídel.

Zanechat dotaz

You must be Prihlasit se odeslat vzkaz.